دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی 


دکتر سید محمد رضا مدرس رضوی کارشناسی خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه شریف در درسال 1349 و کارشناسی ارشد (مهندسی توان حرارتی) و دکترای (در زمینه موتورهای احتراق داخلی) خود را از دانشگاه لندن (امپریال کالج) به ترتیب در سال 1352 و 1357 دریافت نموده است. ایشان از دیماه سال 1357 به دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد پیوست و تا کنون دروس ترمودینامیک - موتورهای احتراق داخلی - سوخت و احتراق - دینامیک گازها - اصول جلوبرنده ها - توربین گاز و موتور جت و .... را در مقطع کارشناسی و دروس موتورهای احترق داخلی پیشرفته - دینامیک گازهای پیشرفته - سوخت و احتراق پیشرفته و دینامیک گازهای غیردائمی را در سطح کارشناسی ارشد و دکترا ارائه نموده است. نامبرده در چهار نوبت دوره های فرصت مطالعاتی خود را در دانشگاه مریلند- کالج پارک امریکا (1367-1365)، دانشگاه کالگری کانادا (1377-1376)، در دانشگاه کلارکسون امریکا (1385-1384) و دانشگاه تکزاس آمریکا (1389-1390) گذرانده است. نامبرده تاکنون مسئولیتهای مدیریت گروه مکانیک(سال 1358  )– سرپرست کتابخانه دانشکده مهندسی (1366-1361) و معاون اموزشی و دانشجوئی دانشکده مهندسی(1382-1377) را بعهده داشته است. ایشان دبیر یازدهمین کنفرانس (بین المللی) مهندسی مکانیک در مشهد در سال 1382 بوده است و از ابتدای تاسیس انجمن مهندسان مکانیک ایران – شعبه خراسان در سال 1377 به مدت 10 سال (برای ۵ دوره) ریاست آن را به عهده داشته است. نامبرده در سال 1375 نایل به اخذ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی به خاطر کتاب ترمودینامیک (هولمن) و درسال 1384 نایل به اخذ جایزه بوتان (از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران) به خاطر هدایت (استاد راهنما) پروژه دکترای برجسته در گرایش ( حرارت و سیالات ) گردید. در ضمن در سال 1388 لوح افتخار استاد برجسته مکانیک سال 1387 از طرف انجمن مهندسان مکانیک ایران به نامبرده اهدا گردید و در سال 1393 به عنوان مهندس مکانیک پیشکسوت از طرف انجمن مهندسان مکانیک - شعبه خراسان انتخاب گردید.

 برای اطلاعات بیشتر به وب سایت ایشان مراجعه فرمایید.